Serveis als Socis

Què ofereix l’Acadèmia a tots els seus socis i a totes les seves sòcies?

Formació continuada especialitzada i en constant actualització científica

Al formar part d’una Societat o de vàries Societats es reben periòdicament les activitats específiques de la mateixa així com les convocatòries de premis i beques de cada una d’elles.
https://www.academia.cat/agenda

Assistència a congressos, jornades, amb preu reduït

Un soci o sòcia de l’Acadèmia sempre tindrà preus reduïts en totes les activitats, a més a més, de la gratuïtat en l’assistència a les activitats ordinàries de les Societats a les quals s’és membre.
https://www.academia.cat/societats

Accés a un programa formatiu acreditat pel CCFCPS o amb crèdits ECTS (F. InterAc Salut)

Accés a les activitats acreditades pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i formació especialitzada de postgrau amb crèdits ECTS per la Fundació InterAc Salut.
https://www.academia.cat/acreditacions
hhttp://www.interacsalut.cat

Model formatiu amb sales multimèdia i plataforma digital

Tenim a la disposició de tots els socis i de totes les sòcies i per a totes les Societats de l’Acadèmia unes sales adaptades completament a nivell multimèdia per poder fer sessions presencials i/o en streaming.
https://www.academia.cat/nostres-espais

Enviament de publicacions especialitzades

Rebre i consultar la revista digital Annals de Medicina i altres publicacions especialitzades editades per les Societats de les quals s’és membre.
https://institucional.academia.cat/monografies-mediques

Àrea Privada

On es pot consultar: actes històriques de JG i assemblees de l’Acadèmia, fons històric d’imatges, emissió de certificats de docència impartida i rebuda, certificats de vida acadèmica.
Àrea privada

Optar a beques i premis de l’Acadèmia i de les seves Filials i Societats

Per tal de reconèixer l’esforç, dedicació i rigor als socis i sòcies, les Societats i Filials convoquen diferents premis i beques per seguir recolzant la investigació.
https://www.academia.cat/beques-premis

Serveis de gestió econòmica per projectes d’investigació

Si un soci o sòcia necessita que li gestionem tots els tràmits econòmics per portar a terme un projecte d’investigació ens ho pot sol·licitar a: comptabilitat@academia.catAltres serveis


Serveis de secretaria tècnica d’activitats formatives a preu reduït

Si un soci o sòcia necessita que li gestionem tots els tràmits administratius i organitzatius d’una activitat pròpia ens ho pot sol·licitar a: congressos@academia.cat

Intercanvis amb institucions sanitàries d’arreu del món per als estudiants a través de l'AECS

S’organitzen, pràctiques clíniques i de recerca, tant nacionals arreu del territori català i Balear, com internacionals en centres hospitalaris o de recerca d’arreu del món, per als estudiants de Ciències de la Salut.

Ofertes exclusives i descomptes en activitats d’oci i culturals

Tanquem acords de col·laboració amb diferents entitats culturals i de serveis per oferir als nostres socis i a les nostres sòcies descomptes exclusius.

Desgravació fiscal

Al ser l’Acadèmia una Fundació, les aportacions que es fan corresponents a les quotes es consideren donacions, motiu pel qual es poden desgravar.

Accés a condicions especials amb Banc Sabadell

El Banc Sabadell manté acords de col·laboració amb l’Acadèmia i per això ofereix a tots els seus socis i a totes les seves sòcies uns avantatges exclusius. Es pot consultar al web o demanar cita amb un gestor.

Interlocució com a representant de la seva especialitat amb l’Administració Pública
Taulell d’anuncis virtual

Poder consultar totes les ofertes de treball que es publiquen a les pàgines webs de les Societats així com en el Tauler d’anuncis general de l’Acadèmia.

Accés al Fons Bibliogràfic Històric inclòs al catàleg de Patrimoni Bibliogràfic

L’Acadèmia ha anat rebent diverses donacions de llibres i revistes dels segles XVI, XVII, XVIII i XIX procedents de les biblioteques particulars d’alguns metges i d’algunes institucions vinculats a la nostra Entitat.

Formar part de la Junta de Govern de l’Acadèmia