Serveis per Societats

Recursos organitzatius, logístics i de secretaria

per a les societats que formen part de l’Acadèmia

Secretaria general

per totes les societats membres de l’Acadèmia

Gestió comptable i administrativa

dels comptes de les Societats i tota la gestió relacionada amb la base de dades dels socis i de les sòcies

Cobrament de les aportacions

Gestió del cobrament de les aportacions del socis a les societats

Seguiment dels cobraments

pendents de les societats (subvencions i aportacions)

Assessorament fiscal i laboral

Assessorament fiscal i laboral

Lliurament de Premis i Beques

en l’acte de Cloenda del curs Acadèmic

Secretaria personalitzada

Primer any gratuïta, anys posteriors, segons cost brut d’hores de dedicació

Organització d’Activitats i Congressos

amb pressupost independent segons tasques encomanades i amb preus especials per societats membres de l’Acadèmia

Inserció en L'Informatiu

de les activitats a realitzar i dels premis convocats

...

Anàlisi, disseny i desenvolupament d'un web institucional

Disseny web a escollir, enllaçada amb els programes de gestió, allotjament i còpies de seguretat, informe d'estadístiques i actualitzacions tecnològiques

...

Utilització de les sales de reunions i sales de juntes

de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

...

Formar part de les Juntes Consultiva i de Govern

de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears

...

Serveis de cerca d’entitats gestores d’informació, de suport i ajuda a la confecció d’expedients i de sol·licitud de subvencions i fons

en projectes de recerca i formació en l’àrea de les ciències de la salut