Destí de les aportacions dels socis a la Fundació Acadèmia

Com gestiona la Fundació Acadèmia les aportacions dels socis?


La Fundació Acadèmia aporta un 29,64% al pressupost total de despeses i les aportacions dels seus membres cobreixen el 70,36% restant. En el gràfic que exposem a continuació s'especifica l'aportació de les persones associades i de la Fundació Acadèmia a cada categoria de despesa.

A què es destina cada euro aportat pel soci?


Aquest gràfic expressa en cèntims, el destí de cada euro aportat pel soci.