Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut

C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1980
Núm. registre: 56.887

Aportació: 12,02 €/any

Telèfon: 932031050
Correu electrònic: scbioetica@academia.cat
Web: http://webs.academia.cat/societats/bioetica/

Xarxes socials:


Junta directiva

Presidenta Patricia Beroiz Groh
Vicepresidenta Mª del Carmen Benito Sevillano
Tresorera Roser Font Canals
Secretària Cristina Serra Pagès
Vocal Javier Jiménez Flores
Vocal Mª Concepció Céspedes Domínguez
Vocal Ferran Masanes Toran
Vocal Alejandra Fernandez Trujillo
Vocal María José Ruiz Montilla
Vocal Josep Pifarre Paredero
Vocal Núria Saez Gomez