Altres beneficis pels socis
BANC SABADELL Carnet de L'Acadèmia amb tarja Visa gratuïta

Tarja VISA pels socis/sòcies de L’Acadèmia:

  • Quota sempre gratuïta
  • Incorpora un xip per poder enregistrar la seva assistència als cursos de formació de L’Acadèmia i accedir al pàrquing.
  • Crèdit preconcedit de 1.000€ ampliables, per ser soci de L’Acadèmia
  • Targeta protegida contra ell frau
  • Alertes SMS gratuïtes
  • Assegurança d’accidents de viatge en transport públic de fins a 600.000€
  • Assegurança gratuïta de compra protegida fins a 2.400€

 

Per més informació. Si l’interessa pot enviar el formulari complimentat a iolandabosch@academia.cat