Societats

 1. + Acupuntura
  Logo societat
  Societat Científica d'Acupuntura
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2002
  Núm. registre: 27.841
  Aportació: 15,00 €/trimestre
  S'ha de tenir un Grau en Ciències de la Salut i enviar el certificat d'acupuntor/a a: academia@academia.cat
  Observacions: s’ha d’enviar una còpia del títol d’acupuntor/a per correu electrònic a academia@academia.cat
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: contacte.acupuntura.academia@gmail.com
  Web: http://www.scacb.cat/
 2. + AECS
  Logo societat
  Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1964
  Núm. registre: 14.382
  Aportació: 40,50 €/any (27€ Acadèmia+13,50€ AECS)
  Telèfon: 932030756
  Correu e.: aecs@academia.cat
  Web: http://www.aecs.org
 3. + Al·lèrgia
  Logo societat
  Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1961
  Núm. registre: 11.382
  Aportació: 6,01 €/trimestre
  Observacions: Cal presentar una carta signada per dos membres de la Societat que avali la sol·licitud del nou soci i enviar-la, junt amb una còpia del títol de l'especialitat, a: academia@academia.cat
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scaic@academia.cat
  Web: http://www.scaic.cat/
 4. + Alimentació
  Logo societat
  Societat Catalana d'Alimentació i Dietètica Clínica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Núm. registre: 11.369
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://ebd.academia.cat/alimentacio
 5. + Anatomia Pat.
  Logo societat
  Societat Catalana d'Anatomia Patològica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1968
  Núm. registre: 10.904
  Aportació: 30,05 €/any
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: academia@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/anatomia/
 6. + Anestesiologia
  Logo societat
  Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1954
  Núm. registre: 10.906
  Aportació: 10 €/trimestre
  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 50% de reducció durant tota la residència.
  Telèfon: 932030756
  Correu e.: ariadnacliville@academia.cat
  Web: http://www.scartd.org
 7. + Angiologia
  Logo societat
  Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1949
  Núm. registre: 11.325
  Aportació: 12,02 €/any
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scacve@academia.cat
  Web: http://www.scacve.org
 8. + Arquitectura i Salut
  Logo societat
  Societat Catalana d'Arquitectura i Salut
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: academia@academia.cat
  Web: http://ebd.academia.cat/arquitecturaisalut
 9. + ATCTabac
  Logo societat
  Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2010
  Núm. registre: 55.038
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/atctabac
 10. + Bioètica
  Logo societat
  Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1980
  Núm. registre: 56.887
  Aportació: 12,02 €/any
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scbioetica@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/bioetica/
 11. + C. Cardíaca
  Logo societat
  Societat Catalana de Cirurgia Cardíaca
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1978
  Núm. registre: 11.342
  Aportació: Sense aportació addicional i la Societat es fa càrrec de les aportacions a l'Acadèmia dels seus residents.
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: info@sccc.cat
  Web: http://www.sccc.cat/
 12. + C. Major Amb.
  Logo societat
  Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2009
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/cma/
 13. + C. Màxil.lofacial
  Logo societat
  Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1988
  Núm. registre: 9.362
  Aportació: Numeraris: 25,00 €/semestre
  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i 18,03 €/semestre pels R-2, R-3, R-4 i R-5.
  Cal enviar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al correu: academia@academia.cat
  Observacions: Cal enviar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al correu: academia@academia.cat
  Telèfon: 932031318
  Correu e.: xaviernieves@academia.cat
  Web: http://www.maxilocat.cat
 14. + C. Ortopèdica
  Logo societat
  Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1931
  Núm. registre: 12.665
  Aportació: 7,20 €/trimestre
  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% de reducció i la Societat es fa càrrec de les aportacions a l'Acadèmia dels seus residents.
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: sccot@academia.cat
  Web: http://www.sccot.cat
 15. + C. Plàstica
  Logo societat
  Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1961
  Núm. registre: 11.172
  Aportació: 60,00 €/semestre
  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i R-2 i el 50% pels R-3, R-4 i R-5
  Cal enviar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al correu: academia@academia.cat
  Observacions: Cal enviar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al correu: academia@academia.cat
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: sccpre@sccpre.org
  Web: http://www.sccpre.org
 16. + C. Toràcica
  Logo societat
  Societat Catalana de Cirurgia Toràcica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1992
  Núm. registre: 18.582
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://ebd.academia.cat/ctoracica
 17. + CAMFiC
  Logo societat
  Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
  C/  Diputació 316
  08009 Barcelona


  Data fundació: 1994
  Aportació: Numeraris: 7,96 €/semestre + Soc. Española: 30,25 €/any
  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: un 75% pels R-1 i R-2 i un 50% pels R-3 i R-4
  Diplomats i altres contactar amb la camfic directament
  Telèfon: 933011777
  Correu e.: camfic@camfic.org
  Web: http://www.camfic.cat/
 18. + Cardiologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Cardiologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1973
  Núm. registre: 24.157
  Aportació: Especialistes: 17,56 €/any
  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% durant tota la residència i la Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia.
  Metges no especialistes i infermers/es, seran membres associats: 17,56€/any
  Telèfon: 932036098
  Correu e.: sccardiologia@academia.cat
  Web: http://www.catcardio.cat
 19. + Cirurgia
  Logo societat
  Societat Catalana de Cirurgia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1927
  Núm. registre: 762
  Aportació: 42,56 €/any
  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i un 50% pels R2 a R-5
  Socis Corresponents: 21,28 €/any
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: sccirurgia@academia.cat
  Web: http://www.sccirurgia.org
 20. + Citopatologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Citopatologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1993
  Núm. registre: 18.170
  Aportació: 30,05 €/any
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: secretaria@citopat.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/citopato/
 21. + Contracepció
  Logo societat
  Societat Catalana de Contracepció
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1981
  Núm. registre: 11.745
  Aportació: 6,25 €/trimestre + Soc. Española: 8,75 €/any (només metges i llevadores)
  Observacions: La SEC només admet metges i llevadores
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: ariadnacliville@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/contracep/
 22. + Cures Pal·liatives
  Logo societat
  Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1993
  Núm. registre: 12.158
  Aportació: 7,50 €/trimestre
  Implica pertànyer a la SECPAL directament i la quota l'assumeix la SCBCP.
  Telèfon: 932032331
  Correu e.: jorginafabre@academia.cat
  Web: http://www.scbcp.cat/
 23. + Demcat
  Logo societat
  Societat Catalana Diccionari Enciclopèdic de Medicina de Catalunya
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2014
  Núm. registre: 53.620
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: academia@academia.cat
  Web: http://www.socdemcat.cat/
 24. + Dermatologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1950
  Núm. registre: 11.303
  Aportació: Sense aportació addicional
  La Societat es fa càrrec de les aportacions a l'Acadèmia dels seus residents.
  Observacions: Els metges no dermatòlegs i els socis Adjunts han d'enviar una carta a academia@academia.cat per justificar la vinculació amb la dermatologia.
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: dermatologiacatalana@gmail.com
  Web: http://webs.academia.cat/societats/dermato/
 25. + Diabetis
  Logo societat
  Associació Catalana de Diabetis
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1979
  Núm. registre: 15.150
  Aportació: 5,00 €/any
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: acdiabetis@academia.cat
  Web: http://www.acdiabetis.org
 26. + Digestologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Digestologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1958
  Núm. registre: 10.961
  Aportació: 20,00 €/any
  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat i becaris: 100% durant tota la residència.
  Els becaris han d'enviar un document que acrediti la condició i la data termini de la beca a: academia@academia.cat
  Observacions: Els becaris han d'enviar un document que acrediti la condició i la data termini de la beca a: academia@academia.cat
  Telèfon: 932030731
  Correu e.: martagratacos@academia.cat
  Web: http://www.scdigestologia.org
 27. + Documentació M.
  Logo societat
  Societat Catalana de Documentació Mèdica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1987
  Núm. registre: 11.555
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scdocumentaciomedica@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/document
 28. + Dolor
  Logo societat

  Data fundació: 2002
  Núm. registre: 28.475
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scdolor@academia.cat
  Web: http://www.scdolor.cat/
 29. + Dret Sanitari
  Logo societat
  Societat Catalana de Dret Sanitari
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1992
  Núm. registre: 46.660
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://ebd.academia.cat/dretsanitari
 30. + Electromiografia
  Logo societat
  Societat Catalana d'Electromiografia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1982
  Núm. registre: 10.905
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://ebd.academia.cat/electromiografia
 31. + Endocrinologia
  Logo societat
  Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1944
  Núm. registre: 13.863
  Aportació: 8,00 €/any
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scendocrinologia@academia.cat
  Web: http://www.scen.cat
 32. + Endoscòpia Dig.
  Logo societat
  Societat Catalana Medicoquirúrgica d'Endoscòpia Digestiva
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2000
  Núm. registre: 18178
  Aportació: 20,00 €/any
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: endodigest@academia.cat
  Web: http://www.endodigest.org
 33. + ESSD
  Logo societat
  European Society for Swallowing Disorders
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2011
  Núm. registre: 46.577
  Aportació: Tramitar l'alta a través de la web: http://www.myessd.org/how.php
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: info@essd.org
  Web: http://www.myessd.org
 34. + Farmàcia Cl.
  Logo societat
  Societat Catalana de Farmàcia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1984
  Núm. registre: 11.235
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932030716
  Correu e.: scfarmaciaclinica@academia.cat
  Web: http://www.scfarmclin.org
 35. + Farmacologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Farmacologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1958
  Núm. registre: 10.979
  Aportació: 3,00 €/trimestre
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://ebd.academia.cat/farmacologia
 36. + Fisioteràpia
  Logo societat
  Societat Catalanobalear de Fisioteràpia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1995
  Núm. registre: 25.061
  Aportació: 5,26 €/trimestre
  Els fisioterapeutes col·legiats tenen una reducció del 40% el primer any de soci i el 20% el segon any sobre la quota de L'Acadèmia.
  Els estudiants tenen una reducció del 100% sobre la quota de la societat.
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scfisioterapia@academia.cat
  Web: http://www.scfisioterapia.cat
 37. + Geriatria
  Logo societat
  Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1982
  Núm. registre: 10.451
  Aportació: 30,00 €/any
  Telèfon: 932030731
  Correu e.: martagratacos@academia.cat
  Web: http://www.scgig.cat
 38. + Gestió Sanitària
  Logo societat
  Societat Catalana de Gestió Sanitària
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2011
  Núm. registre: 55.813
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scgs@academia.cat
  Web: http://www.scgs.cat/
 39. + Hematologia
  Logo societat
  Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1950
  Núm. registre: 11.367
  Aportació: 22,00 €/any
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jorginafabre@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/hemato/index.php
 40. + Hipertensió
  Logo societat
  Societat Catalana d'Hipertensió Arterial
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1993
  Núm. registre: 23.067
  Aportació: 25,00 €/any
  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: primer any com a soci reducció del 100%, la resta d'anys un 50%
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: schta@gruporic.com
  Web: http://www.schta.cat
 41. + Història Med.
  Logo societat
  Societat Catalana d'Història de la Medicina
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1976
  Núm. registre: 11.395
  Aportació: 6,00 €/trimestre
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.historiamedicina.cat/
 42. + Hospitalitz.Dom
  Logo societat
  Societat Catalano-Balear d'Hospitalització Domiciliària
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2001
  Núm. registre: 11.109
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://ebd.academia.cat/atenciodom
 43. + Immunologia
  Logo societat
  Societat Catalana d'Immunologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1981
  Núm. registre: 11.265
  Aportació: 12,02 €/any
  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat, becaris i estudiants de màster: 100% el 1er any i 50% la resta d'anys.
  Els becaris i estudiants de màster han d'enviar un justifinat a: academia@academia.cat
  Observacions: Els becaris i estudiants de màster han d'enviar un justifinat a: academia@academia.cat
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.sci.cat
 44. + Infermera en COT
  Logo societat
  Societat Infermera Catalana en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2016
  Aportació: 13,00 €/any
  Observacions: no admeten socis adherits
  Correu e.: siccot@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/infermeriacot/
 45. + Infermeria
  Logo societat
  Societat Catalanobalear d'Infermeria
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1988
  Núm. registre: 10.857
  Aportació: 5,00 €/semestre
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scinfermeria@academia.cat
  Web: http://ebd.academia.cat/infermeria
 46. + Logopèdia
  Logo societat
  Societat Catalana de Logopèdia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2017
  Aportació: 10,00 €/any
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: info@soclogopedia.org
  Web: http://ebd.academia.cat/logopedia
 47. + M. Esport
  Logo societat
  Societat Catalana de Medicina de l'Esport
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1984
  Núm. registre: 9.242
  Aportació: 3,01 €/trimestre
  Si desitja pertànyer, també, a la Secció de Medicina de Muntanya indiqui-ho a l'últim pas del formulari d'alta o enviï un mail a: academia@academia.cat, la quota és de 30 €/any.
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scme@academia.cat
  Web: http://www.scme.cat/
 48. + M. Intensiva
  Logo societat
  Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1978
  Núm. registre: 10.913
  Aportació: 6,00 €/semestre
  Telèfon: 932031852
  Correu e.: xaviernieves@academia.cat
  Web: http://www.socmic.cat
 49. + M. Interna
  Logo societat
  Societat Catalanobalear de Medicina Interna
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1959
  Núm. registre: 11.045
  Aportació: 8,00 €/trimestre + Soc. Española: 25,00 €/any
  Residents de l'especialitat: 100% de reducció pels R-1
  Telèfon: 932032331
  Correu e.: jorginafabre@academia.cat
  Web: http://www.scmi.org
 50. + M. Legal
  Logo societat
  Societat Catalana de Medicina Legal i Toxicologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1974
  Núm. registre: 11.234
  Aportació: 1,80 €/trimestre
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://ebd.academia.cat/mlegal
 51. + M. Nuclear
  Logo societat
  Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1994
  Núm. registre: 12.660
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/nuclear/
 52. + M. Urgències
  Logo societat
  Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1996
  Núm. registre: 23.202
  Aportació: Sense aportació addicional
  Ser soci de la SoCMUE implica també ser soci de la SEMES (consultar les quotes a: https://www.semes.org/registro/)
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: socmue@academia.cat
  Web: http://www.socmue.cat
 53. + Mal. Infecc. MC
  Logo societat
  Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1981
  Núm. registre: 11.394
  Aportació: 8,00 €/trimestre
  Residents, becaris i alumnes de màster: 5,00 €/trimestre.
  Els becaris i estudiants de màster han d'enviar un justifinat a: academia@academia.cat
  Observacions: Els becaris i estudiants de màster han d'enviar un justifinat a: academia@academia.cat
  Telèfon: 932031852
  Correu e.: xaviernieves@academia.cat
  Web: http://www.scmimc.org
 54. + Mal.Minoritàries
  Logo societat
  Societat Catalana de Malalties Minoritàries
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2018
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://ebd.academia.cat/mminoritaries
 55. + Nefrologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Nefrologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1962
  Núm. registre: 10.962
  Aportació: 12,02 €/any
  Observacions: no admeten socis diplomats
  Telèfon: 937552382
  Correu e.: nefrologia@actoserveis.com
  Web: http://www.socane.cat/
 56. + Neurocirurgia
  Logo societat
  Societat Catalana de Neurocirurgia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1977
  Núm. registre: 11.776
  Aportació: 39,07 €/any
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://scnc.cat/
 57. + Neurofisiologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Neurofisiologia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1983
  Núm. registre: 11.775
  Aportació: 18,03 €/any
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/neurofisiologia/
 58. + Neurologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Neurologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1967
  Núm. registre: 11.561
  Aportació: 12,44 €/any
  Telèfon: 932017571
  Correu e.: scn@suportserveis.com
  Web: http://www.scn.cat
 59. + Obstetrícia
  Logo societat
  Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1965
  Núm. registre: 10.931
  Aportació: 14,52 €/semestre
  Residents de l'especialitat: 100% de reducció.
  Telèfon: 932030756
  Correu e.: ariadnacliville@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/ginecol/
 60. + Odontoestomatol.
  Logo societat
  Societat Catalana d'Odontologia i Estomatologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1971
  Núm. registre: 11.109
  Aportació: Numeraris: 75€/any
  Postgraduats: 50% de reducció
  Postgraduats de primer any i estudiants: 100% de reducció.
  Telèfon: 932032805
  Correu e.: info@fscoe.org
  Web: https://fscoe.org
 61. + Oncologia
  Logo societat
  Societat Catalanobalear d'Oncologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1964
  Núm. registre: 11.588
  Aportació: 9,10 €/anys
  Residents de l'especialitat: 100% de reducció.
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: martagratacos@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/oncologia/
 62. + ORL
  Logo societat
  Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1954
  Núm. registre: 11.213
  Aportació: 10,00 €/any
  Residents de l'especialitat: 100% de reducció i la SCORL es fa càrrec d'una part de la quota de l'Acadèmia.
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scorl@academia.cat
  Web: http://www.scorl.cat
 63. + Paleopatologia
  Logo societat
  Associació Catalanobalear de Paleopatologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1999
  Núm. registre: 10.979
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://ebd.academia.cat/paleopatologia
 64. + Pàncrees
  Logo societat
  Societat Catalana de Pàncrees
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Núm. registre: 51.076
  Aportació: 10,00 €/any
  Residents: 100% de reducció.
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scpancrees@academia.cat
  Web: http://www.scpanc.cat/
 65. + Pediatria
  Logo societat
  Societat Catalana de Pediatria
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1926
  Núm. registre: 414
  Aportació: Especialistes: 16,80 €/trimestre + Asoc. Española: 20,00 €/any
  Residents de l'especialitat: 100% de reducció pels R-1, 25% de reducció de R-2 a R-4 (excepte la quota de l'AEP).
  Membres Adherits (metges no pediatres i altres): 8,40 €/trimestre.
  Cal omplir, també, la sol·licitud d'ingrés a aquesta Societat que es troba a la web www.scpediatria.cat
  Observacions: Per a ser soci de la SC de Pediatria cal emplenar també la Sol·licitud d'ingrés a aquesta Societat que es troba a la web www.scpediatria.cat
  Telèfon: 932030312
  Correu e.: scpediatria@academia.cat
  Web: http://www.scpediatria.cat
 66. + Pneumologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Pneumologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1942
  Núm. registre: 11.224
  Aportació: 9,02 €/any
  Telèfon: 932031852
  Correu e.: mjoseferrandis@academia.cat
  Web: http://www.socapnet.org
 67. + Psicologia Clínica
  Logo societat
  Societat Catalana d'Especialistes en Psicologia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2009
  Aportació: 2,50 €/trimestre
  Només s'admeten especialistes en psicologia clínica o residents, enviar acreditació a: academia@academia.cat
  Correu e.: scepc@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/scepc/
 68. + Psicologia Gral. Sanit.
  Logo societat
  Societat Catalanobalear de Psicologia General Sanitària
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2001
  Núm. registre: 28.393
  Aportació: 5,00 €/semestre
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scbpsicologia@scbpsicologia.org
  Web: http://www.scbpsicologia.org
 69. + Psiquiatria i SM
  Logo societat
  Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1967
  Núm. registre: 10.995
  Aportació: 7,75 €/trimestre
  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i un 50% pels R2 a R-4.
  Telèfon: 932031852
  Correu e.: xaviernieves@academia.cat
  Web: http://www.psiquiatriaisalutmental.cat
 70. + Psiquiatria Inf.
  Logo societat
  Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1978
  Núm. registre: 11.143
  Aportació: 20,00 €/trimestre
  Telèfon: 932031318
  Correu e.: xaviernieves@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/psiquiatriainf
 71. + Qualitat Assis.
  Logo societat
  Societat Catalana de Qualitat Assistencial
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1995
  Núm. registre: 23.077
  Aportació: 11,25 €/trimestre
  Implica pertànyer a la SECA directament i la quota l'assumeix la SCQA.
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scqa@academia.cat
  Web: https://scqa.cat
 72. + Radiologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1954
  Núm. registre: 10.993
  Aportació: Sense aportació addicional.
  La Societat es fa càrrec de la quota de l'Acadèmia dels seus residents.
  Telèfon: 932032797
  Correu e.: maitesanz@academia.cat
  Web: http://www.radiolegs.org/
 73. + Rehabilitació
  Logo societat
  Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1958
  Núm. registre: 11.370
  Aportació: 11,00 €/any

  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1 i un 50% pels R2 a R-4.
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/rehabil/

 74. + Reumatologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Reumatologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1948
  Núm. registre: 11.489
  Aportació: 6,01 €/any
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: secretaria@screumatologia.cat
  Web: https://www.screumatologia.cat/
 75. + Salut Digital
  Logo societat
  Societat Catalana de Salut Digital
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2016
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.scsalutdigital.cat/
 76. + Salut Laboral
  Logo societat
  Associació Catalana de Salut Laboral
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2014
  Núm. registre: 1.710
  Aportació: 5,00 €/trimestre
  Telèfon: 932031142
  Correu e.: scsl@academia.cat
  Web: http://www.salutlaboral.com/
 77. + Salut Mediambiental
  Logo societat
  Societat Catalana de Salut Mediambiental
  C/  Major de Can Caralleu, 1-7
  08017 Barcelona


  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: info@socsa.cat
  Web: http://ebd.academia.cat/mediambiental
 78. + Salut Pública
  Logo societat
  Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears
  C/ Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1983
  Núm. registre: 11.256
  Aportació: 20,00 €/any
  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 100% pels R-1, 50% de R-2 a R-4.
  Implica pertànyer a la SESPAS directament i la quota l'assumeix la SSPCB.
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: sspcb@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/publica/
 79. + Sexologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Sexologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1970
  Núm. registre: 11.461
  Aportació: 8,99 €/trimestre
  Observacions: Documentació complementària: CV acadèmic i professional signat i una carta de sol·licitud per pertànyer a la S.C. de Sexologia, on s’expressi l’interès per aquesta disciplina, tant des del punt de vista específic de les Ciències de la Salut (sexoteràpia, farmacologia, etc.) com des del punt de vista de ciència en general. S'ha d'enviar a: academia@academia.cat
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: sexologia@academia.cat
  Web: http://www.sexologiacat.cat
 80. + Teràpia Familiar
  Logo societat
  Societat Catalana de Teràpia Familiar
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1990
  Núm. registre: 13.354
  Aportació: 16,50 €/trimestre
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scterapiafamiliar@gmail.com
  Web: http://webs.academia.cat/societats/terapia/
 81. + Tiroide
  Logo societat
  Societat Catalana de Tiroide
   Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2021
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: academia@academia.cat
  Web: http://ebd.academia.cat/tiroide
 82. + Transfusió
  Logo societat
  Societat Catalanobalear de Transfusió Sanguínia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1984
  Núm. registre: 6.541
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://ebd.academia.cat/transfusio
 83. + Trasplantament
  Logo societat
  Societat Catalana de Trasplantament
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1983
  Núm. registre: 24.976
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: congress@aopc.es
  Web: https://sctransplant.org/indexcat.html
 84. + Urologia
  Logo societat

  Data fundació: 1944
  Núm. registre: 11.304
  Aportació: 6,01 €/trimestre
  Reduccions de quota pels residents de l'especialitat: 50% durant tota la residència i la Societat es fa càrrec del 50% de la quota de L'Acadèmia.
  Telèfon: 934881177
  Correu e.: secretaria@scurologia.cat
  Web: http://www.scurologia.cat
 85. + Val. Dany Corp.
  Logo societat
  Societat Catalano Balear de Valoració Mèdica del Dany Corporal
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08013 Barcelona


  Data fundació: 2016
  Aportació: Sense aportació addicional
  Correu e.: academia@academia.cat
  Web: http://ebd.academia.cat/danycorporal