Acadèmia
imatge entitat
Societat Catalanobalear de Fisioteràpia 
Jornada: de marxa nòrdica i pilates

Dissabte 7 d'octubre de 2017

Moderador/a: Sra. Montse Nuevo Gayoso

Vicepresidetna SCBF - Fistioterapeuta Hospital Clinic

Observacions: PLACES EXHAURIDES
Poden enviar un correu per registrar-se a la llista d'espera per si hagués algun inscrit que causés baixa de la jornada.

07-10-2017 | Sala 1

09:00 - 09:05 Inauguració i Moderació

09:05 - 10:40 Pilates teòric i pràctic

Ponent: Sr. Ruben Jordán Contingut restringit als socis de la societat o filial Marxa Nòrdica

Instructor de Marxa Nòrdica

Ponent: Sra. Clara Berge Contingut restringit als socis de la societat o filial Metodo Pilates

Instructora de Pilates Terapèutic