Acadèmia
imatge entitat
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona 
Escola bàsica de Cirurgia Urològica
Cistectomia radical amb derivació urinària; una cirurgia en el que els detalls son la clau

Tarragona

10-10-2019 | 08:00 - 13:00 | Tarragona | Xarxa Santa Tecla (Tarragona)

08:00 - 13:00 Escola bàscia de Cirurgia Urològica

Presentació de la intervenció i el cas clínic

Cistectomia radical amb derivació urinària tipus Bricker

Torn obert de preguntes dels assistents a l'equip quirúrgic