Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Trasplantament 
Segon Workshop: Desenvolupament d'un model sectorial de coordinació de trasplantaments a la Regió Sanitària de Girona a partir dels serveis d'urgències i emergències

Dimecres, 14 i dijous 15 de febrer de 2018

14-02-2018 | Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona | Pic de Peguera 15 (la Creueta) (17003 Girona)

08:30 - 09:00 Registre i lliurament de la documentació

09:15 - 09:45 Inauguració Oficial

Presentador/a:  Miquel Carreras  

RSG

Presentador/a:  Óscar Miró  

SOCMUE

Presentador/a:  Jaume Tort Bardolet  

OCATT

Presentador/a:  Núria Masnou Burralló  

Directora del Workshop

Presentador/a:  Alícia Pérez Blanco  

ONT

09:45 - 10:30 Model organitzatiu Espanyol per a l'obtenció d'òrgans i teixits

Ponent:  Alícia Pérez Blanco  

ONT

10:30 - 11:15 Donació en mort encefàlica.Guia de donació a urgències (Recomanacions SEMES).

Ponent:  Javier Povar  

SEMES

11:15 - 11:45 Protocol de detecció i avaluació del possible donant a Urgències de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

Ponent:  Mireia Casamitjana  

Metgessa d’Urgències, Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

11:45 - 12:15 Pausa-Cafè

12:15 - 12:45 Objectius del manteniment inicial del possible donant d'òrgans

Ponent:  Miquel Morales  

Metge adjunt del Servei de Medicina Intensiva, Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta

12:45 - 13:45 Criteris de mal pronòstic neurològic relacionats amb l'evolució a mort encefàlica. Conceptes clau de mort encefàlica

Ponent:  Yolanda Silva Blas  

Neuròloga. Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

13:45 - 14:15 Detecció del possible donant d'òrgans i teixits a la Regió Sanitària de Girona, És factible establir una xarxa de coordinació?

Ponent:  Núria Masnou Burralló  

Intensivista. Coordinadora de Trasplantaments, Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

14:15 - 15:45 Dinar

15:45 - 16:45 Comunicació de males notícies. Puc plantejar la donació a urgències? Com faig una 'entrevista prèvia'?

Ponent:  Teresa Pont Castellana  

Intensivista. Directora de Programes de Donació i Trasplantament, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.

16:45 - 17:45 Tallers simultanis

TALLER 1: Discussió de casos pràctics (detecció de possibles donants, conflictes ètics, aspectes legals, presa de decisions)

Ponent:  Dolors Giménez-Pérez

Metgessa especialista en Medicina Legal i Forense. Professora associada de Medicina Legal, Universitat Autònoma de Barcelona.

Ponent:  Núria Masnou Burralló

Intensivista. Coordinadora de Trasplantaments, Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

TALLER 2:Comunicació de males noticies (rol play): entrevista prèvia

Ponent:  Teresa Pont Castellana

Intensivista. Directora de Programes de Donació i Trasplantament, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona.

Ponent:  Adriana Sanchez

Coordinador de la Secció de Donació i Trasplantaments, Hospital Clínic, Barcelona.

15-02-2018 | Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona | Pic de Peguera 15 (la Creueta) (17003 Girona)

09:00 - 11:00 Procés de donació en asistòlia no contro lada (Maastricht II)

Potencialitat SEMSA (codis d'aturada cardíaca a la Regió Sanitària de Girona)

Ponent:  Anna Fontquerni

Coordinadora del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), Girona.

Analitzant pros i contres d'un programa de donació d'asistòlia no controlada a la Regió Sanitaria de Girona

Ponent:  Adriana Sanchez

Coordinador de la Secció de Donació i Trasplantaments, Hospital Clínic, Barcelona.

11:00 - 11:30 Pausa-Cafè

11:30 - 12:00 Donació de teixits. Proposta de model sectorial

Ponent:  Xavier Genís Planella  

Banc de Sang i Teixits, Barcelona.

12:00 - 12:30 L'oportunitat perduda: Programa de Detecció de Multiteixits a Urgències

Ponent:  Santiago Arcega Sainz  

Infermer d’Urgències, Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

12:30 - 13:00 Donació de còrnies: experiència de l'Hospital de Palamós

Ponent:  Xavier Arrebola  

Hospital de Palamós, Girona.

13:00 - 14:00 Tallers simultanis

TALLER 3:Treball en equip (per hospitals) per analitzar punts forts i punts febles dels models desenvolupats a cada centre per la detecció de possibles donants de còrnia.

Ponent:  Mireia Casamitjana

Metgessa d’Urgències, Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

Ponent:  Xavier Arrebola

Hospital de Palamós, Girona.

TALLER 4:Detecció de posibles donants de còrnia en soci-sanitari

Ponent:  Santiago Arcega Sainz

Infermer d’Urgències, Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

Ponent:  Rosa Arcega

14:00 - 14:30 Presentació de conclusions per equips

14:30 - 14:45 Cloenda

14:45 - 16:00 Brunch

16:00 - 18:00 CURS Capacitació de còrnies (BST)

Ponent:  Xavier Genís Planella  

Banc de Sang i Teixits, Barcelona.