Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia 
III Update en Geriatria

19 de gener de 2017 | 8:300h |Hospital de Mataró

19-01-2017 | Hospital de Mataró. | Carr. de Cirera, 230, 08304 (Mataró, Barcelona)

08:30 - 09:00 Acreditació

09:00 - 09:10 Benvinguda

Moderador/a: Dr. Domingo Ruiz  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Moderador/a: Dr. Ramon Cunillera Graño  

Gerent del Consorci Sanitari del Maresme

Moderador/a: Dr. Ramon Cristòfol Allué  

Cap de Servei de Geriatria del Consorci Sanitari del Maresme

09:10 - 09:30 Conferència inaugural

Moderador/a: Dr. Domingo Ruiz  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

09:10 - 09:30 Evidencia sobre disfagia aplicada a la persona gran

Ponent: Dr. Pere Clave Civit  

Director Acadèmic de Reserca i Unnovació, Consorci Sanitari del Maresme

09:30 - 10:45 Primera taula

Moderador/a: Dr. Josep Martos  

Consorci Sanitari Maresme

Improving shared decision-making for hospital patients: Description and evaluation of a treatment intensity assessment tool. Rev Esp Geriatr Gerontol

Presentador/a: Dr. Jordi Amblàs Novellas

Consorci Hospitalari de Vic

Potentially Inappropriate Prescription in Older Patients in Spain (PIPOPS) Investigators' project. Elderly patients treated with psychotropic medicines admitted to hospital: associated characteristics and inappropriate use. Eur J Clin Pharmacol

Presentador/a: Dr. A. Agustí

Hospital Unoversitari Vall d'Hebrón, Barcelona

Potentially Inappropriate Prescription in Older Patients in Spain (PIPOPS) Investigators' Project¡ Inappropriate prescribing in elderly people with diabetes admitted to hospital. Diabet Med

Presentador/a: Dr. O. Torres

Characteristics of falls producing hip fracture in patients on oral anticoagulants. Acta Clin Belg

Presentador/a: Dr. M. Navarro

Hospital Clínic, Barcelona

Prevalence of healthcare-associated infections in long-term care facilities in Catalonia. VINCat Program. Enferm Infecc Microbiol Clin

Presentador/a: Dr. M. Serrano

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

10:45 - 11:15 Pausa - cafè

11:15 - 12:15 Evidència internacional en geriatria, des de #GeriBloc, el blog de la SCGiG

Recull de l'activitat Geribloc de l'any.

Ponent: Dra. MA Màs

Polifarmàcia.

Ponent: Dra. Anna Renom Guiteras

Pràctica infermera.

Ponent: Dra. Mònica Mesas

Articles més debatuts del any.

Ponent: Dr. Oscar Macho Pérez

12:15 - 13:30 Segona Taula

Moderador/a: Dra. Marco Inzitari  

Rehabilitation Profiles of Older Adult Stroke Survivors Admitted to Intermediate Care Units: A Multi-Centre Study. PLoS One

Presentador/a: Dra. LM Pérez

Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona

Hospital-at-home integrated care programme for older patients with orthopaedic conditions: Early community reintegration maximising physical function. Maturitas

Presentador/a: Dra. MA. Mas

Badalona Serveis Assistencials, Badalona

Prevalence of malnutrition and sarcopenia in a post-acute care geriatric unit: Applying the new ESPEN definition and EWGSOP criteria. Clin Nutr

Presentador/a: Dr. D. Sánchez

Parc Salut Mar, Barcelona

Prevalence of sarcopenia in Spanish nursing homes: Comparison of the results of the ELLI study with other populations. Rev Esp Geriatr Gerontol

Presentador/a: Dr. A. Salvà

Fund Salut i Envelliment, Barcelona

Risk factors for functional decline in a population aged 75 years and older without total dependence: A one-year follow-up. Arch Gerontol Geriatr

Presentador/a: Dr. Joan Espaulella Panicot

Consorci Hospitalari de Vic, Hospital Santa Creu

13:30 - 13:45 Avenços de la 'Revista Multidisciplinar de Gerontologia'

Moderador/a: Dr. R. Miralles  

13:45 - 14:00 Cloenda

Moderador/a: Dr. Josep Martos  

Moderador/a: Dr. Domingo Ruiz  

15:00 - 15:30 A propòsit d'un cas

Ponent: Dr. Juan José Martínez Rivas  

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

15:30 - 16:00 Malaltia Cerebrovacular

Ponent: Dra. Ana Rodriguez Campello  

Hospital del Mar-Parc de Salut Mar

16:00 - 16:30 A propòsit d'un cas

Ponent: Dra. Maria Montoya Martinez  

16:30 - 17:00 Epilepsia en l'ancià

Ponent: Dr. Manuel Simón-Talero Horga  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

17:00 - 17:30 A propòsit d'un cas

Ponent: Dra. Montserrat Mendez Brich  

17:30 - 18:00 Trastorns del Moviment

Ponent: Dra. Pilar Sanz Cartagena  

18:00 - 18:30 Reunió i Elecció de nou Vocal de Residents