Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació 
HOT TOPICS EN REHABILITACIÓ: ENFOC REHABILITADOR EN CLAU DONA

Divendres, 15 de novembre de 2019| 09:00| sala 10 Acadèmia Can Caralleu

15-11-2019 | Sala 10

08:30 - 09:00 Entrega documentació

09:00 - 09:05 Inauguració

09:05 - 13:30 TAULA 1. DOLOR I GÈNERE

Dolor i inflamació. Diferències de gènere

Dolor i analgèsia en relació al gènere

Descans cafè

Abordatge mèdic i rehabilitador del dolor pèlvic

Dolor múscul esquelètic crònic i la seva relació amb el gènere

Discussió

13:30 - 15:30 Dinar

15:30 - 19:00 TAULA 2. SISTEMA CARDIOVASCULAR I RESPIRATORI. REHABILITACIÓ I LA DONA

Procés de rehabilitació i recuperació dels individus amb AVC en relació al gènere

Influència del gènere en el reconeixament del risc cardiovascular i compliment de les recomanacions d'autocura

Expectatives i eficàcia dels fresultats en la rehabilitació cardiaca en la dona

Influència del gènere en les malaties respiratòries tributaries de rehabilitació

Discussió

19:00 - 19:00 Clausura