Imprimir
imatge entitat
Associació Catalana de Salut Laboral 
XXIX Diada Associació Catalana de Salut Laboral

Dimecres, 27 de novembre de 2019 |08:30| Sala Francesc Cambó - Recinte Modernista Sant Pau

27-11-2019 | 08:30 - 11:30 | Sala Francesc Cambó - Recinte Modernista Hospital de Sant Pau | * (Barcelona)

08:30 - 09:00 Recepció Assistents

09:00 - 09:30 Presentació Diada

09:30 - 11:30 Taula 1

Exosquelets: les seves aplicacions a la ergonomia

Hi ha disparitat de criteris en la valoració del risc per la gestació?

Disfonia professional. nòduls a les cordes vocals

Actualització en vacunes al medi laboral

Preguntes - col·loqui

27-11-2019 | Sala Polivalent | * (*)

11:30 - 12:00 Descans - Cafè

27-11-2019 | Sala Francesc Cambó | * (*)

12:00 - 13:45 Taula 2

¿Y si hablamos de supertrabajadores? El HumanAugmented ya está aquí

Disseny de procesos

Bournaut com a nova malaltia professional. Què en sabem?

Mètodes qualitatius de valoració higiènica

Preguntes - col·loqui

13:45 - 14:00 Bernard Ramazzini (1633-1714): tan lluny i tan a prop

27-11-2019 | Sala Polivalent | * (*)

14:00 - 15:30 Dinar

27-11-2019 | Sala Francesc Cambó | * (*)

15:30 - 16:45 Taula 3

Actualitat del risc per amiant

Futur de la Medicina i Infermeria del Treball

Preguntes - col·loqui

27-11-2019 | Sala Annexa | * (*)

16:45 - 18:00 Pòsters

27-11-2019 | Sala Francesc Cambó | * (*)

16:45 - 18:00 Comunicacions lliures

27-11-2019 | Sala Francesc Cambó | * (*)

18:00 - 18:30 Tancament Diada

27-11-2019 | Recinte Modernista Sant Pau | * (*)

18:30 - 20:00 Visita Guiada