Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Pneumologia 
4a Jornada de Recerca Bàsica en Pneumologia

Dijous 18 de marzo de 2021 | On-line

18-03-2021 | On line | . (.)

15:00 - 15:15 INAUGURACIÓ OFICIAL

15:15 - 15:45 SILIBININA: DES DE L’ANTIGA GRÈCIA A LA TERÀPIA MOLECULAR DEL CÀNCER DE PULMÓ

15:45 - 16:15 ESTIMULADORS DE GUANILAT CICLASA SOLUBLE COM A TRACTAMENT DE LA MPOC EN UN MODEL EXPERIMENTAL DE CONILL PORQUÍ

16:15 - 16:45 MECHANISMS INVOLVED IN THE PROCESS OF MUSCLE WASTING ASSOCIATED WITH CHRONIC DISEASE: THE PATH TO THERAPEUTIC OPPORTUNITIES

16:45 - 17:00 Descans

17:00 - 19:00 PRESENTACIONS ORALS

Caracterización del asma causada por la inhalación de bajas dosis de alérgeno de soja y partículas diesel

Immunological profiling of chronic obstructive airways disease and idiopathic pulmonary fibrosis

The lung DNA methylation profile of patients with COPD: relationship with smoking and airflow limitation severity

Prevalença de sensibilització a proteïnes aviàries o fúngiques en diferents ambients laborals

Células progenitoras endoteliales (cpe) circulantes en el síndrome de apnea obstructiva en el sueño (saos) leve - moderado

Comparison of Metabolic Profile in Endothelial Cells of Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension and Pulmonary Arterial Hypertension

Effect of obstructive sleep apnea in different phenotypes of patients with acute coronary syndrome

Effect of Obstructive Sleep Apnea in the Aging Process: Role of Age and Sex

Anàlisi mutacional del complex telomerasa a pacients amb fibrosi pulmonar progressiva i escurçament telomèric: estudi preliminar

El microambient pulmonar dels pacients amb mpoc modifica la funció dels neutròfils

MicroRNA expression profile as a potential blood-based biomarker of COVID-19 severity

Els pacients post-COVID-19 mostren un increment en la producció de cèl·lules progenitores endotelials

19:00 - 19:00 CLOENDA - LLIURAMENT DE PREMIS