Altres Informacions

Estadístiques Web

Visites a les webs de l'Acadèmia

Visites al portal web de l'Acadèmia durant els anys 2019, 2020 i 2021

Visites al portal web de l'Acadèmia i Societats durant l'any 2021

Visites al portal web de l'Acadèmia i Societats durant l'any 2020

Visites als portals web de Societats administrats pel departament l’any 2021

Nombre de visites als portals webs de Societats administrats pel departament a l'any 2021

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Acupuntura 263 337 323 284 0 0 0 0 0 0 0 0
Al.lèrgia 750 667 1376 1336 0 0 0 0 0 0 0 0
Anestesiologia 1616 1059 1029 992 0 0 0 0 0 0 0 0
Angiologia 82 95 117 103 0 0 0 0 0 0 0 0
Antaomia Pat. 142 119 128 165 0 0 0 0 0 0 0 0
ATCTabac 550 731 100 60 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioètica 76 221 467 451 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Major Amb. 25 23 27 22 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Màxil.lofacial 467 319 559 1609 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Ortopèdica 2 161 657 2003 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Toràcica 7 7 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirurgia 195 210 133 168 0 0 0 0 0 0 0 0
Contracepció 24 28 26 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Cures Pal.liatives 555 1278 562 668 0 0 0 0 0 0 0 0
Dermatologia 123 178 188 218 0 0 0 0 0 0 0 0
Diabetis 224 2187 595 1318 0 0 0 0 0 0 0 0
Digestologia 2107 1133 1656 2636 0 0 0 0 0 0 0 0
Documentació M. 68 105 251 139 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolor 359 673 809 548 0 0 0 0 0 0 0 0
Endocrinologia 90 91 126 96 0 0 0 0 0 0 0 0
Endoscòpia Dig. 37 405 32 506 0 0 0 0 0 0 0 0
ESSD 416 605 956 1007 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmàcia Cl. 211 174 511 1722 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisioteràpia 134 117 536 1611 0 0 0 0 0 0 0 0
Geriatria 391 402 858 556 0 0 0 0 0 0 0 0
Hematologia 186 204 282 661 0 0 0 0 0 0 0 0
Història Med. 33 30 381 377 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospitalitz.Dom 15 11 29 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Immunologia 338 358 601 1721 0 0 0 0 0 0 0 0
Infermeria 159 371 158 488 0 0 0 0 0 0 0 0
Infermeria COT 15 33 42 71 0 0 0 0 0 0 0 0
Innovació Simulació 10 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Esport 36 38 439 1623 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Intensiva 305 783 753 2113 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Interna 306 459 696 1749 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Nuclear 57 57 62 93 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Urgències 1024 1475 1548 1956 0 0 0 0 0 0 0 0
Mal. Infecc. MC 166 215 269 383 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurofisiologia 10 13 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Obstetrícia 616 848 1037 551 0 0 0 0 0 0 0 0
Oncologia 149 138 143 182 0 0 0 0 0 0 0 0
Ondas de choque 363 1065 1009 884 0 0 0 0 0 0 0 0
ORL 425 396 333 497 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatria 3145 4780 2275 3188 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneumologia 553 530 851 641 0 0 0 0 0 0 0 0
Psicol. Clínica 90 93 135 151 0 0 0 0 0 0 0 0
Psiquiatria i SM 975 1085 787 1125 0 0 0 0 0 0 0 0
Psiquiatria Inf. 322 59 46 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Pàncrees 30 145 153 340 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehabilitació 113 157 265 349 0 0 0 0 0 0 0 0
Salut Digital 67 56 507 431 0 0 0 0 0 0 0 0
Salut Laboral 1077 896 675 425 0 0 0 0 0 0 0 0
Salut Pública 41 67 31 34 0 0 0 0 0 0 0 0
Teràpia F. 136 126 60 50 0 0 0 0 0 0 0 0