L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA COBERTURA DE QUATRE LLOCS DE TREBALL DE METGE/METGESSA ADJUNT PER AL SERVEI D’URGÈNCIES DEL CSdM. Referència: CSM033-22
Publicació: 16/05/2022
Referència: 13368
Descripció:

Depenent del Cap de Servei d’Urgències, la missió d’aquest lloc de treball es concreta en desenvolupar una activitat en equip multidisciplinari en l'àrea mèdica d’urgències, amb visió transversal, integrant coneixements de diverses especialitats tant mèdiques com quirúrgiques. Així com incorporar nous processos, tècniques, habilitats diagnòstic-terapèutiques, sistemes de gestió, etc., encaminades a millorar la qualitat de l'atenció prestada als usuaris que demanden atenció urgent. Les funcions i responsabilitat principals del lloc són: 1. Assistència al pacient amb patologia mèdica aguda. 2. Gestió de pacients en Unitat d’Observació d’Urgències. 3. Treball interdisciplinari amb la resta d’especialitats. 4. Supervisió i formació de Residents de l’àrea medica. 5. Participar en actualització de protocols, circuits i procediments, sessions del servei i Pla formatiu. Es convoca el procés selectiu per a la cobertura de quatre llocs de treball de metge/metgessa adjunt per al servei d’Urgències del CSdM, amb contracte de treball de durada indefinida, amb les jornades del 100% i 50%. La distribució de la jornada d’aquestes places quedarà determinada anualment en calendaris laborals. Els torns de treball son de matí/tarda de dilluns a divendres, amb guàrdies de 12 i 24 hores i reforços de caps de setmana. Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà des de la publicació d’aquesta convocatòria i fins el dia 31 de maig de 2022 a les 14 hores, indicant referència CSM033-22. S’ha de fer arribar la documentació en format PDF per correu electrònic a l’adreça seleccio.personal@csdm.cat