L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

Psicòleg/a per a Parc Sanitari Pere Virgili
Publicació: 25/05/2022
Referència: 13414
Descripció:

Parc Sanitari Pere Virgili és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Servei Català de la Salut, que gestiona serveis d’atenció intermèdia i atenció primària a la ciutat de Barcelona. El model assistencial es basa en l’atenció integrada, biopsicosocial i centrada en la persona. Formació requerida: -Disposar del títol oficial d’especialista en Psicologia Clínica assolit pel sistema PIR o per qualsevol altra via alternativa i reconeguda, que haurà de ser homologat pel Ministeri d’Educació en cas d’especialistes estrangers/es. -Experiència acreditada en el camp de l’atenció a la salut mental (rotacions demostrables en unitats de salut mental) i/o d’atenció intermèdia i psicogeriatria. -Formació i experiència de recerca multidisciplinària en el camp de la salut mental i/o psicogeriatria -Domini de l’idioma anglès tant a nivell oral com escrit a més del català i castellà com a llengües vehiculars principals. Es valorarà: -Títol de doctor, o en procés, especialment en l’àrea de psicogeriatria. -Coneixements i aplicacions de noves tecnologies per a la valoració i tractament d’alteracions en salut mental. -Formació postgraduada en psicogeriatria. -Experiència en l’àrea de transferència del coneixement en l’àmbit de la salut mental i/o psicogeriatria: activitats de recerca, docència i innovació. -Publicació d’articles científics en l’àmbit de la salut mental i/o psicogeriatria Competències: -Capacitats comunicatives pel maneig d’informació i presentació oral i escrita de casos clínics o estudis científics. -Habilitats interpersonals (escolta activa, empatia, contenció emocional, assertivitat). -Capacitat de lideratge d’equips de treball i capacitat d’establir i promoure sinergies a nivell interdisciplinari. -Capacitat d'analitzar, organitzar, planificar i realitzar accions sistèmiques. -Sensibilitat social i multicultural. -Vocació de servei en l'àrea de salut mental i psicogeriatria. Funcions: - Valorar l’estat psicoafectiu dels pacients de les unitats de convalescència, subaguts i llarga estada, coordinant-se amb altres professionals i recursos assistencials. - Alinear els objectius de recuperació funcionals i els objectius de suport psicològic en el pla terapèutic individual. - Dissenyar i executar programes personalitzats d’intervenció psicoterapèutica que acompanyen el procés d'emmalaltir o la pròpia hospitalització. - Restablir l’equilibri de la persona i de la unitat familiar o cuidadora en el major grau possible. - Ensenyar i promoure habilitats i estratègies que facilitin el procés adaptatiu i el procés de pèrdua i dol. - Facilitar suport als familiars i cuidadors, realitzar acompanyament en processos de final de vida i seguiment del dol. - Liderar la revisió de protocols d’actuació i desenvolupar iniciatives de millora assistencial de la unitat de psicologia. - Liderar activitats de recerca multi-disciplinàries en àmbit de psicogeriatria i la fragilitat. - Col·laborar en les activitats i reunions multidisciplinàries dels equips assistencials. - Coordinar-se amb altres unitats per tal d’afavorir una atenció integral i centrada en la persona atesa tant a nivell d’hospital d’atenció intermèdia com d’atenció primària. - Coordinar les tutories i realitzar tasques de tutor d’estudiants de grau i postgrau de psicologia. Condicions dels llocs de treball - Contracte de relleu a temps complet. - Retribució: segons el II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el SCS (SISCAT). - Possibilitat d’assimilació acadèmica de professor associat de pràctiques de les universitats amb les que s’estableix conveni. - Incorporació immediata. Gestió de la sol·licitud: Les persones interessades poden enviar el seu currículum actualitzat a seleccio@perevirgili.cat indicant en l’assumpte del correu electrònic “10/22.PSICOLEG/A”. El termini per presentar candidatures finalitzarà el 17 de juny.