Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


METGE/ESSA ESPECIALISTA MEDICINA INTERNA - LLEIDA
Publicació: 09/10/2019
Referència: 8891
Descripció:

1. Descripció del lloc de treball: Lloc de treball de metge/essa adjunt/a per l’Àrea de geriatria i atenció sociosanitària de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, per donar suport a l’Hospital Universitari de Santa Maria i a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. 2. S’ofereix: • Contracte estable a jornada completa, inicialment contracte eventual de 6 mesos. • Retribució salarial corresponent al conveni col•lectiu vigent per al personal laboral de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. 3. Requisits: • No trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema sanitari de Catalunya. • Trobar-se en possessió de la titulació oficial de metge/essa especialista en Geriatria, Medicina Interna, o Medicina Familiar i Comunitària. 4. Es valorarà: • Experiència laboral en l’àmbit de geriatria i sociosanitari. • Disponibilitat de fer guàrdies de presència física. • Experiència en recerca i docència. • Capacitat de lideratge, d’iniciativa, de comunicació i treball en equips multidisciplinaris. • Actitud davant l’organització i l’aportació específica que pugui fer al lloc de treball, així com el grau de concordança amb els objectius propis de l’empresa. 5. Desenvolupament del procés de selecció: El procés de selecció constarà de les següents fases: 1. Comprovació del compliment dels requisits 2. Valoració de mèrits  Formació, docència, currículum científic i recerca  Experiència professional 3. Entrevista professional amb l’òrgan de selecció 4. Resolució provisional del procés 5. Presentació d’al•legacions 6. Resolució definitiva del procés 6. Presentació de sol•licituds: Els/les aspirants hauran d’aportar una sol•licitud i la següent documentació:  Fotocòpia del DNI o passaport.  Currículum vitae.  Còpia del títol de l’especialitat i de la resta de documentació acreditativa dels mèrits al•legats, que caldrà justificar amb els documents originals prèviament a la formalització del contracte laboral. al Departament de Persones i Desenvolupament Professional, ubicat a l’Hospital Universitari de Santa Maria, Avinguda Alcalde Rovira Roure, 44, 25198 de Lleida, o mitjançant l’adreça de correu electrònic rrhh@gss.scs.es, fins el dia 25 d’octubre de 2019, a les 10:00 h., on també es poden adreçar per qualsevol qüestió.