L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


METGE/ESSA AMB ESPECIALITAT EN MEDICINA INTERNA
Publicació: 24/05/2022
Referència: 13412
Descripció:

El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, cerca un metge/essa pel nostre servei de Medicina Interna. El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf està compost per 4 centres, l’Hospital Sant Antoni Abat i Centre de Rehabilitació a Vilanova i la Geltrú, l’Hospital Residència Sant Camil, a Sant Pere de Ribes, i l’Hospital Comarcal Alt Penedès, ubicat a Vilafranca del Penedès. Compta amb Unitats Docents acreditades per impartir formació reglada d’especialitats en ciències de la salut pel sistema de residència, d’acord amb el que estableixen els programes oficials de les diferents especialitats i estudis de grau i post-grau en ciències de la salut i relacionats. Som un hospital associat a la Universitat Central, on acollim cada any alumnes tant de medicina com d’infermeria. Els nostres professionals estan implicats en la millora continua, en potenciar la recerca i facilitar la realització de tesis doctorals, amb el suport de la institució. El nostre servei de Medicina Interna, atén a tots els àmbits d’aquesta especialitat, en la comarca del Garraf i l’Alt Penedès, està compost per un equip estable i sòlid, amb equilibri en les càrregues, respectant la conciliació familiar. Compromesos amb la millora continua i amb projectes com hospitalització a domicili i Unitat de semi crítics, entre altres.   Requisits específics: - Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina. - Especialista en Medicina Interna via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris). Oferim: - Contractació eventual per circumstàncies de la producció. - Retribució salarial segons conveni SISCAT. - Jornada a temps complet, dedicació màxima 1688 hores anuals (Jornada completa més guàrdies). - Incorporació immediata. - Formació continuada i carrera professional. Es valorarà: - Orientació preferent a tasca assistencial. - Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip. Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 24 juliol de 2022. Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència MIN_SCMI_2022