L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


2 FACULTATIUS/VES PER AL SERVEI D’URGÈNCIES
Publicació: 24/10/2019
Referència: 9100
Descripció:

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE L’OFERTA DE TREBALL PER A PERSONAL FACULTATIU 2 FACULTATIUS/VES PER AL SERVEI D’URGÈNCIES Ref.: MED 257 El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) té necessitat de cobrir amb caràcter interí i possibilitats de continuïtat dues places de facultatius/ves per Urgències de l ’Hospital de Terrassa: • Una plaça al 100% de jornada al servei d’Urgències Mèdiques amb torns de 12 hores i possibilitat de participar de la Unitat de Curta Estada i/o hores complementàries. • Una plaça al 50% de jornada amb torns de 12 hores i possibilitat de participar de la Unitat de Curta Estada i possibilitat d’ampliació de la jornada. • Retribució segons conveni del SISCAT (sanitat pública). • Incorporació immediata després de l’entrevista personal. Per optar als llocs de treball es requereix disposar dels títols oficials de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia i el d’Especialista amb títol d’especialista preferentment en Medicina Interna o Medicina de Família i Comunitària (homologat pel Ministeri en els casos de facultatius/ves estrangers/res que l’hagin obtingut al seu país d’origen) i acreditar experiència assistencial. Les tasques assistencials consistiran en l’atenció urgent de pacients. Els/les candidats/tes interessats/des podran fer arribar a la Direcció de Recursos Humans del CST. Hospital de Terrassa (Crta. Torrebonica s/n 08227-Terrassa), o per mitjà de correu electrònic a l’adreça mfite@cst.cat, un currículum actualitzat en el qual hi figuri per separat la informació relativa als següents apartats: a) Dades personals (que incloguin adreça de correu electrònic i telèfon de contacte). b) Mèrits acadèmics (separant formació reglada i formació complementària). c) Mèrits professionals (activitat assistencial realitzada). d) Mèrits científics i d’investigació (publicacions, comunicacions, treball de recerca, etc.) Una comissió de selecció integrada per responsables de les Direccions Assistencial i de Recursos Humans i Gestió de Persones, prèvia valoració dels mèrits dels candidats/tes, podrà convocar-los a una entrevista personal per completar la valoració de la seva idoneïtat per als llocs de treball requerits i concretar altres aspectes de les condicions laborals. El termini de presentació de candidatures romandrà obert fins el 31 de gener de 2020, tot fent-se entrevistes personals dins el període de presentació de candidatures. Terrassa, a 17 d’octubre de 2019 LA DIRECCIÓ DEL CST