L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

Plaza Psiquiatría Infantojuvenil Consorci Sanitari de Terrassa
Publicació: 13/05/2022
Referència: 13362
Descripció:

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) precisa cobrir 2 places d’especialista en psiquiatria infantojuvenil. Es requereixen per al CSMIJ de Rubí i el seu Programa d’interconsulta infantojuvenil a l’Hospital de Terrassa. S’ofereix: - Un contracte a jornada completa amb possibilitats de continuïtat i estabilitat. - La possibilitat d’incorporar-se a l’equip de guàrdies de psiquiatria del CST i als diversos grups d’investigació del CST. - La participació en tasques docents de grau i postgrau. - Flexibilitat horària i conciliació de la vida laboral i familiar en un bon ambient de treball, incloent la possibilitat de realitzar algunes tasques en format de teletreball. - La possibilitat d'incorporació immediata o segons disponibilitat de les persones candidates. - La possibilitat d’adaptar les funcions i responsabilitats encomanades, en funció del perfil i interessos del candidat/a. Per optar al lloc de treball es requereix disposar del títol oficial d’especialista en Psiquiatria assolit pel sistema MIR o per qualsevol altra via alternativa reconeguda, que haurà de ser homologat pel Ministeri en cas d’especialistes estrangers/es. A més de la formació i experiència en psiquiatria, es valorarà l'interès i l'experiència en psiquiatria comunitària, en el tractament de trastorns mentals greus i primers episodis psicòtics, la inquietud per la formació continuada, l'experiència docent i investigadora, l'habilitat, l'experiència i les competències en el treball en equip multidisciplinari, la capacitat de coordinació amb altres dispositius sanitaris i no sanitaris, una actitud empàtica amb les persones ateses i les seves famílies, i una mirada ètica de l'activitat laboral. Les persones interessades hauran de fer arribar a la Direcció de Recursos Humans (seleccio@cst.cat) i a la Direcció de Salut Mental (spsiquiatria@cst.cat) un correu electrònic que inclogui un currículum actualitzat, en el qual hi figuri per separat la informació relativa als següents apartats: a) Dades personals (que incloguin adreça de correu electrònic i telèfon de contacte). b) Mèrits acadèmics (separant formació reglada i formació complementària). c) Mèrits professionals (activitat assistencial realitzada). d) Mèrits científics i d’investigació (publicacions, comunicacions, treball de recerca, etc.). Una comissió de selecció integrada per responsables de les Direccions Assistencial i de Recursos Humans i Gestió de Persones, prèvia valoració dels mèrits de les candidatures, podrà convocar-los a una entrevista personal per completar la valoració de la seva idoneïtat per al lloc de treball requerit i concretar altres aspectes de les condicions laborals. El termini de presentació romandrà obert fins a la cobertura de les places. Terrassa, a 02 de maig de 2022