L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Dermatòleg/a - Hospital de Sant Pau
Publicació: 28/04/2022
Referència: 13280
Descripció:

 

Requisits:
• Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
• Títol d’especialista en Dermatologia
Es valorarà:
• Competència i experiència en:
o Cirurgia dermatològica i cirurgia de Mohs
o Laserteràpia i teràpia fotodinàmica
o Dermatosis inflamatòries, al.lèrgiques i immunomediades
o Recerca clínica
• Participació en docència de pregrau, postgrau i formació continuada
• Trajectòria professional i producció científica.
• Títol de Doctor
• Nivell C2 d'anglès o equivalent
• Competències generals:
o Treball en equip
o Comunicació interpersonal
o Servei i orientació a l’usuari/ària
Altres requisits:
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment
sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN
DERMATOLOGIA
• El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica,
directament o per mitjà de la Directora de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats
assistencials de l’Hospital.
• És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un
termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a
Catalunya.
S’ofereix:
▪ Categoria: Adjunt/a
▪ Contractació indefinida en jornada a temps parcial de 1350 hores anuals
▪ Horari de treball segons planificació
▪ L’activitat es prestarà, en la seva totalitat o en part, en qualsevol de les dependències de la
Institució o centres amb els quals la Institució tingui contractada l’assistència a la població
de referència, com l’Hospital Sant Bernabé de Berga.
▪ Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran
a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.
Documentació i termini de presentació
Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç que
trobaran a la intranet o a la pàgina web, emplenar el formulari i enviar el CV, títol de medicina
i especialitat, juntament amb el barem (en format excel) al correu electrònic
conv86@santpau.cat
Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la
convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna No en
tots els seus apartats.
L’entrega de documents incomplets o en format diferent a l’especificat implicarà la no avaluació
automàtica del candidat / la candidata.
També es pot accedir al formulari copiant i enganxant aquest enllaç a través del Google Chrome:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUUEd5yco5WamWFMM9AeGUoVCTodeEnVe1
HlLre3TyYhWdTA/viewform?usp=sf_link
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 27 de maig 2022 a les 14 hores

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau precisa incorporar UN/UNA: FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA

Requisits:

• Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia• Títol d’especialista en Dermatologia

Es valorarà:

• Competència i experiència en: Cirurgia dermatològica i cirurgia de Mohs, Laserteràpia i teràpia fotodinàmicao Dermatosis inflamatòries, al.lèrgiques i immunomediadeso Recerca clínica• Participació en docència de pregrau, postgrau i formació continuada• Trajectòria professional i producció científica.• Títol de Doctor• Nivell C2 d'anglès o equivalent• Competències generals: Treball en equipo Comunicació interpersonal Servei i orientació a l’usuari/ària

• El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica,directament o per mitjà de la Directora de Servei, li assigni, d’acord a les necessitatsassistencials de l’Hospital.• És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legiOficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en untermini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials aCatalunya.S’ofereix:▪ Categoria: Adjunt/a▪ Contractació indefinida en jornada a temps parcial de 1350 hores anuals▪ Horari de treball segons planificació▪ L’activitat es prestarà, en la seva totalitat o en part, en qualsevol de les dependències de laInstitució o centres amb els quals la Institució tingui contractada l’assistència a la poblacióde referència, com l’Hospital Sant Bernabé de Berga.▪ Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustarana les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.Documentació i termini de presentacióEls/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç quetrobaran a la intranet o a la pàgina web, emplenar el formulari i enviar el CV, títol de medicinai especialitat, juntament amb el barem (en format excel) al correu electrònicconv86@santpau.cat. 

Trobareu més informació al següent link:

https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-fgs-2022-86?redirect=%2Fca%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true