L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Facultatiu/iva per a malalties infeccioses / Facultativo/a para enfermedades infecciosas
Publicació: 20/06/2019
Referència: 7965
Descripció:

Procés de selecció per a 1 facultatiu/iva per a unitat de malalties infeccioses dins l'àmbit de treball de l'Hospital Universitari de Santa Maria, Hospital Universitari Arnau de Vilanova i Atenció Primària, de LLEIDA. Contracte de treball a jornada completa. Poden trobar més informació a http://www.gss.cat/ca/organitzacio/direccio/recursoshumans/comtreballaragss // Proceso de selección para 1 facultativo/a para unidad de enfermedades infecciosas dentro del ámbito de trabajo del Hospital Universitario de Santa María, Hospital Universitario Arnau de Vilanova y Atención Primária, de LLEIDA. Contrato de trabajo a jornada completa. Más información en http://www.gss.cat/es/organizacion/direccion/recursoshumanos/comotrabajarengss