L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA
Publicació: 17/05/2022
Referència: 13375
Descripció:

L'Hospital General de Granollers és l'hospital de referència per al Vallès Oriental i forma part del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, amb una plantilla de 1800 professionals i que es troba en un moment clau de creixement i consolidació amb ampliació de la UCI a 20 llits de crítics, 14 quiròfans, ampliació del servei d’Urgències, radioteràpia i augment de llits d’hospitalització. FUNCIONS PRINCIPALS: - Interpretació i validació dels resultats de les diferents seccions de l’àrea de microbiologia (bacteriologia, parasitologia, micologia, micobacteris, serologia i biologia molecular) - Integració en comissions, comitès i grups de treball assistencial relacionats amb malalties infecciones i control de la infecció nosocomial. Interlocució amb els clínics de l’hospital amb participació a l’equip PROA. - Supervisar l’activitat dels tècnics del laboratori i facilitar formació continuada. - Elaborar, modificar i actualitzar protocols. - Validar, planificar i posar en marxa noves metodologies i nous instruments REQUERIMENTS: - Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia, Farmàcia o Biologia, i disposar de l’especialitat de Microbiologia i parasitologia via MIR, FIR o BIR S'OFEREIX: - Contractació laboral indefinida a dedicació completa. - Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del centre més objectius. - Possibilitat de participar en projectes de recerca amb finançament públic i privat. - Formació continuada. Les persones interessades hauran d’enviar el seu currículum a l’apartat Treballa amb Nosaltres del Web de l’hospital: https://www.fphag.org/la-fundacio/treballa-amb-nosaltres/10055/facultatiuva-especialista-en-microbiologia-i-parasitologia El termini de presentacions de candidatures finalitzarà el 6 de juny del 2022