L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Metge Especialista en Medicina del Treball
Publicació: 12/09/2022
Referència: 13783
Descripció:

Hospital públic de Barcelona necessita incorporar al seu equip un/a metge especialista en medicina del treball. La funció principal serà dur a terme la vigilància periòdica de l'estat de salut de tots els professionals, en funció dels riscos inherents al treball, avaluant la idoneïtat de les condicions de treball en relació amb les seves condicions de salut. Funcions: • Dur a terme els exàmens de salut protocol·litzats dels professionals. • Secundar assistencial i logístic als treballadors/s'accidentats • Dissenyar i participar en campanyes de promoció de la salut (individual i col·lectiva) (Tabac, exercici físic, dieta, estrès…). • Atendre les demandes assistencials dels treballadors/s'i gestionar les necessitats que es generin, com tramitar les necessitats terapèutiques dels treballadors/es mitjançant el programa de recepta electrònica. • Dissenyar i dur a terme les activitats formatives pròpies en matèria de PRL. • Informar els treballadors/s'i als Delegats de Prevenció en matèria preventiva. • Dur a terme activitats de recerca en el marc de la Salut Laboral i Epidemiologia. • Participar amb l'àrea Tècnica de PRL en la recerca dels accidents i les avaluacions de riscos. • Assessorar i fer seguiment als treballadors i a l'organització en la millora de les condicions de salut (individual i col·lectiva), que es derivin d'actuacions tècniques com a accidents o avaluacions de riscos. Experiència: • Valorable 2 anys d'experiència com a especialista en Medicina del Treball. • Valorable experiència en l'àmbit de Mútues, Serveis de Prevenció Propis, Serveis de Prevenció Aliens, en Serveis de Prevenció de l'àmbit sanitari i/o atenció primària / assistencial. S'ofereix: • Contracte indefinit. • Horari de dilluns a divendres de 9:00h a 17.30h. (37,5h setmanals). • Retribució: segons conveni col·lectiu.