L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

Tècnic/a Superior de Prevenció de Riscos Laborals
Publicació: 19/04/2022
Referència: 13228
Descripció:

s requereix:

 • Grau en Química o Grau en Enginyeria Química o Grau Enginyeria Tècnica Industrial, o titulació equivalent.
  • Formació com a tècnic/a superior de prevenció de riscos laborals, en l’especialitat de seguretat e higiene.

 

Es valorarà:

 • Experiència professional acreditada mínima d’un any com a tècnic/a superior de riscos laborals en el desenvolupament de les funcions del lloc de treball o anàlogues.
 • Experiència professional acreditada com a tècnic/a superior de riscos laborals en servei de prevenció relacionat amb el sector sanitari.
 • Disposar l’habilitació per elaborar Plans d’Autoprotecció i d’Emergència.
 • Formació i/o coneixements en les metodologies d’avaluació higiènica.
  • Formació complementaria relacionada amb les funcions del lloc de treball (indicant hores).
  • Formació com a tècnic/a superior de riscos laborals, en les especialitats de psicologia i ergonomia (indicant hores).
  • Coneixements del sector sanitari.
  • Coneixements en matèria de gestió ambiental (sistema EMAS).
  • Carnet de conduir.
  • Nivell C de català o superior.

 

Es cerca un/a professional amb el següent perfil competencial: Planificació, organització, priorització i iniciativa. Adequació al canvi i flexibilitat. Proactiu/iva. Compromès/essa amb l’organització. Capacitat de comunicació i de treball en equip. Capacitat resolutiva i de presa de decisions.

 

Contingut funcional del lloc de treball:

 • Missió: Promoure i integrar la prevenció de riscos laborals en l’entitat Salut/Salut Sant Joan Reus-Baix Camp, des de la disciplina preventiva de la Seguretat e Higiene i dintre  de l’equip de professionals de Prevenció de Riscos
 • Avaluació dinàmica de Riscos Laborals.
 • Gestió d’EPI’s
 • Investigació d’accidents.
  • Assessorament sobre canvis en instal·lacions i materials, organitzacionals, processos i productes.
  • Coordinació d’activitats empresarials.
  • Formació e informació als treballadors/ores.

 

S’ofereix:

 • Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa.
 • Incorporació immediata.

  

Les persones candidates que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporades a la Borsa de Treball del personal eventual de l’entitat Salut/ Sant Joan Reus-Baix Camp. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part de l’entitat.