L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


UN LLOC DE TREBALL DE METGE/ESSA ADJUNT/A, ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA (INAD)
Publicació: 02/05/2022
Referència: 13300
Descripció:

1. S’OFEREIX - Incorporació immediata al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona - Contracte de substitució, amb jornada laboral de 20 hores setmanals. - Integració dins de l’Àrea de Salut Mental de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. - Ubicació en un Centre de Salut Mental d'Adults de l’àrea d’influència de l’Hospital del Mar 2. FUNCIONS - Desenvolupar tasques i habilitats en l'estudi, diagnòstic i tractament dels malalts/es amb trastorns mentals. - Participar en el seu seguiment i elaborar plans terapèutics per a pacients amb trastorns mentals. - Desenvolupar tasques de recerca clínica. - Donar formació a professionals d'altres àmbits en l'avaluació i tractament dels problemes de Salut Mental. - Participar en activitats de formació continuada, per tal de mantenir el compromís i augmentar la qualitat de les pròpies tasques. 3. REQUISITS - Formació acadèmica:  Títol de llicenciat/ada o graduat/ada en Medicina i especialitat en Psiquiatria, amb titulació expedida per una Universitat/Ministeri espanyols o, en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent. - Experiència professional: Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Psiquiatria. 4.ES VALORARÀ - Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Psiquiatria, dins l'Atenció Primària i Comunitària en un Centre de Salut Mental d'Adults. - Formació en les següents àrees: psiquiatria clínica, abordatge integral i habilitats terapèutiques. - Formació addicional, tipus màster o postgrau, relacionada amb el lloc de treball. - Activitat docent i científica. - Disponibilitat per adquirir experiència/coneixements. - Bon nivell del paquet Office, idiomes i formació complementària. 5. COMPETÈNCIES  Competències corporatives: compromís i implicació amb la institució; orientació a les persones, empatia i sensibilitat interpersonal; orientació a la qualitat, la millora contínua i l'excel·lència, i gestió del canvi/innovació.  Competències específiques: habilitats per a l'estudi, diagnòstic i tractament dels malalts/es amb trastorns mentals; aptituds diagnòstiques; disponibilitat per a l'assumpció de responsabilitats derivades de la implantació de nous projectes; treball en equip i col·laboració amb altres serveis, i planificació i organització.  Competències personals: estabilitat emocional, flexibilitat, comunicació i relació.