Annals de Medicina
EDITORIAL

L’impacte sanitari de les desigualtats socioeconòmiques

Xavier Bonfill

Director

Annals de Medicina

ANNALS DE MEDICINA: VOLUM 100, NÚMERO 4, octubre / novembre / desembre 2017

Que el nivell socioeconòmic és un dels determinants més importants de la salut de les persones és ben conegut i estudiat. Entre nosaltres existeixen grups de recerca punters que han fet importants contribucions en aquest sentit, principalment centrant les seves anàlisis a la ciutat de Barcelona. Això ha permès prioritzar millor les inversions i equipaments amb què dotar els barris més desfavorits, com una manera d’incidir en aquells determinants.

El treball de l’AQuAS que publiquem a Proves i evidències és interessant per diversos aspectes. Primer, pel propi mètode emprat, ja que han tingut en compte tant la situació laboral de la persona com el seu nivell de renda, la qual cosa permet afinar millor la categoria socioeconòmica resultant. Segon, perquè l’estudi es focalitza en un vessant complementari als més estudiats, com és la utilització de serveis sanitaris públics en la població de Catalunya. Finalment, perquè les conclusions confirmen el mateix patró: a menor nivell socioeconòmic, pitjor estat de salut i major utilització de serveis.

A Vidre i mirall continuem amb la descripció de les línies estratègiques del Pla de salut de Catalunya 2016-2020, en aquest cas les que analitzen i proposen el referent a l’atenció sanitària, la política farmacèutica, l’atenció integrada i cronicitat i la recerca i innovació en salut.

A Roda contínua, dintre de l’àmbit de seguretat del pacient, publiquem el resultat d’una intervenció per millorar la prescripció d’antibiòtic realitzada a l’Hospital Germans Trias i Pujol. I també difonem la valoració històrica que amb motiu del 150è aniversari de l’Acadèmia han redactat dues de les societats més actives i nombroses, com són la de Pediatria i la d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.

A Sense amnèsia, J. E. Baños i E. Guardiola ens fan conèixer la tècnica quirúrgica de Prats per tractar la fistulització periareolar recidivant. I en els Clàssics, la traducció de G. Permanyer i Joan M. V. Pons s’ha centrat en l’article de Richard Horton, director de The Lancet, “El naixement de la McCiència”! Es tracta d’un estimulant article que l’autor va escriure a partir de les denúncies de Joan Pau II sobre la comercialització de la ciència i l’impacte negatiu dels conflictes d’interès.

A Fent de..., recollim el discurs de recepció del premi Jordi Gol i Gurina 2017, Josep Antoni Bombí, en el qual es pot constatar la seva llarga i fecunda trajectòria en tots els camps de l’activitat mèdica. I així mateix, trobarem el discurs de la Montserrat Artigas, flamant premi Carolina Meléndez 2017, qui, en haver ocupat tants i importants càrrecs de responsabilitat al llarg de la seva vida professional, pot parlar amb propietat de la professió infermera.

Per acabar, no pot faltar un missatge de bons desitjos per les festes de Nadal i per l’any 2018. Sens dubte, les circumstàncies per les quals passa el nostre país són extraordinàriament complexes i, almenys en aquests moments, no s’albira una solució satisfactòria a curt termini. Només podem fer vots per tal que tot allò que representa l’Acadèmia i els propis Annals —identificació amb el país, defensa de la nostra llengua, lloc d’encontre, diàleg constructiu i plural— s’escampi i s’arreli per arreu.

Correspondència

Dr. Xavier Bonfill
Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Antoni M. Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 935 537 810
Fax 935 537 809
Adreça electrònica: xbonfill@santpau.cat