L'Acadèmia

Notícies

Resultat de l’enquesta “Què opines del Web de l’Acadèmia?”
Publicada el 15/11/2019

img

1. Coneixes el web de l'Acadèmia?


 

2. Quins són els apartats que més visites?


 

Altres apartats que no apareixen a l'anterior llistat


Activitats i formació

 

Ocupació sales

Beques i premis

 

Publicacions

Borsa treball

 

Com arribar

Webs societat

 

Inscripcions

Sessions online

 

Biblioteca

Documentació-protocols-guies

 

 

 

 

3. Què trobes a faltar o què t'agradaria que hi aparegués?


Actualitzar el disseny i tecnologia, més àgil, intuitiva, senzilla

 

Literatura mèdica, narrativa, poesia, novel·la

Més opcions formatives

 

Potenciar la part humanística i interculturalitat

Activitats online

 

Webs filials més visible

Apunts, documentació actual, fons documental, guies i protocols

 

Àrea personal amb comptabilitat, descarregar factures

Biblioteca electrònica

 

Bústia de suggeriments

Vídeos

 

Més dinàmic en xarxes social

Potenciar web societats

 

Forum de debat

Informació cursos organtizats per altres entitats i hospitals

 

Fer una app

Presentacions ponents

 

Vida associativa, activitats per participar

Resum de les conferències

 

Opció castellana

 

4. Et costa trobar el que busques al web?
Tenint en compte que 1 es considera que “Em costa molt” i 5 “No em costa gens”.

 

5. Com de probable és que recomanis la visita del web a un company o amic?
Tenint en compte que 1 es considera que “Improbable” i 5 “Molt probable”.

 

6. Deixa la teva opinió
(Resum aglutinat de les opinions expressades en aquest apartat) 


- Accedir a una web que aglutini tots els documents, cursos, guies de la SEDAR

- Caldria fer pedagogia del que és i representa l’Acadèmia.
( L’acadèmia no m’aporta res. Quina és la funció de l’Acadèmia.)

- El contingut científic en castellano per als no catalanoparlants.

- Fer recordatoris del que es pot trobar a la web.

- Xarxes socials amb enllaços a la web.

- L’únic interessant l’activitat de la meva societat.

- Poques coses de la “meva Societat/Filial”.

- Accés a biblioteca electrònica com la de l’ICS.

- Actualitzar amb temes interessants pel professional.

- Veure les sessions des de casa.

- Saturació d’informació.

- La informació i els avantatges que rebo em compensen i em permeten actualitzar.img
img
img
img
img
img