Beques i PremisA._ Ajuts als millors projectes pneumològics. Tema lliure
Entitat: Societat Catalana de Pneumologia
Termini: 12/01/2020
Dotació: 20.000€ / 12.000€
Objectiu: Premiar el desenvolupament de projectes de recerca Pneumològica sobre tema lliure
Informació:

S'estableixen dos ajuts per al desenvolupament de projecte de recerca Pneumològica sobre tema lliure.

La dotació serà de 20.000 € (Beca SOCAP) el valorat pel Comitè Científic com a primer millor projecte, i de 12.000 € pel projecte valorat com a segon.