Beques i PremisE._ Ajuts (Becari SOCAP)
Entitat: Societat Catalana de Pneumologia
Termini: 12/01/2020
Dotació: 1200 €/mes durant un any
Objectiu: S’estableixen dos ajuts. Premiar els projectes de recerca sobre temes lliures, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals
Informació:

Podran acollir-se a l’ajut els associats sense contracte laboral vigent en el moment de gestionar la sol·licitud, aquells amb contracte que s’extingeixi dins dels tres mesos següents a l’adjudicació de l’ajut. L’assegurança sanitària social serà responsabilitat de l’adjudicat