Beques i PremisBeca per a un projecte de recerca 2014
Entitat: Consell Català de Ressuscitació
Termini: 01/03/2014
Dotació: 6.000€
Objectiu: La Beca de recerca del Consell Català de Ressuscitació té com a finalitat premiar un projecte de recerca bàsica o clínica, relacionat amb el Suport Vital.
Informació:

Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs multicèntrics i/o prospectius. En cas de treballs multicèntrics la direcció d’aquests ha de ser feta des de Catalunya. Els treballs hauran de ser inèdits